<pre id="dxovp"><strong id="dxovp"><xmp id="dxovp"></xmp></strong></pre>

 1. <td id="dxovp"><strike id="dxovp"></strike></td>

  <acronym id="dxovp"><label id="dxovp"></label></acronym>
  1. 在線咨詢 | 服務熱線

   售前咨詢:400-808-8080 售后服務:400-808-8080

   當前位置:首頁 > 產品中心 > GREEN CHIPS > G系列

   G系列

   GREEN CHIPS G系列
   G系列


   Greenchips G系列選型指南

   >>通用MCU產品線

   型號

   封裝

   特性

   G80F903A

   SOP16

   SOP20

   TSSOP20

   QFN20

   16K Flash ROM/ 1K RAM/ 512B 類EEPROM/ MAX18 IO/ 3*16bits TIMER/ 3 INT/ 8*10bits ADC/ 1*8bits PWM/ 2EUART/ 1CMP/ SCM/ LPD/ LVR/ WDT

   G80F903B

   SOP16

   SOP20

   TSSOP20

   QFN20/

   16K Flash ROM/ 1K RAM/ 512B 類EEPROM/ MAX18 IO/ 3*16bits TIMER/ 3 INT/ 8*10bits ADC/ 1*8bits PWM/ 2EUART/ 1CMP/ SCM/ LPD/ LVR/ WDT

   G80F906

   SOP28

   16K Flash ROM/ 512B RAM/ 2K 類EEPROM/ MAX26 IO/ 4*16bits TIMER/ 6 INT/ 8*10bits ADC/ 1*12bits PWM/ 1UART/ LPD/ LVR/ WDT

   G80F909

   SOP28

   8K Flash ROM/ 512B RAM/26 IO/ 4*16bits TIMER/ 7 INT/ 6*10bits ADC/ 4*12 LCD/ 4*8 LED/ 1*12 PWM/ 1EUART/ WDT/ LPD

   G80F910D

   QFP44

   LQFP44

   16K Flash ROM/ 512B RAM / MAX41 IO/ 4*16bits TIMER/ 8 INT/ 8*8LED/ 4*8LED/ 8*19LCD/ 4*19LCD/ 8*10bits ADC/ 1*12bits PWM/ 1UART/ 1BUZ/ SCM/ LVR/ LPD/ WDT

   G80F915

   TQFP48

   LQFP44

   64K Flash ROM/ 1.5K RAM/ 1K類EEPROM/ MAX46 IO/ 4*16 bitsTIMER/ 9*12 bitsADC/ 1*12 bitsPWM/ 1*8 bitsPWM/ 8*24LCD/ 6*26LCD/ 5*27LCD/ 4*28LCD/ 12INT/ 2EUART/ 3~8*8LED/ LPD/ WDT/ SPI/ SCM

   G80F916

   LQFP64

   128K Flash ROM/ 4K RAM/ 4K類EEPROM/ MAX 55 IO/ 4*16 bitsTIMER/ 2*12 bitsADC/ 4*27LCD/ 6*25LCD/ 8*23LCD/ 2*12PWM/ 2*8LED/ 4EUART/ RTC/ SPI/ CMP/ LPD /LCR /WDT

   G80F917

   LQFP44

   64 K Flash ROM/ 1536 RAM/ 1K類EEPROM/ MAX 42 IO/ 4*16 bitsTIMER/ 1*12 bitsADC/ 8*24LCD/ 6*26LCD/ 5*27LCD/ 4*18LCD/ 2PWM/ 2EUART/ SPI/ LVR/ CRC/ WDR

   G80F918

   QFP44

   LQFP44

   64 K Flash ROM/ 1208B RAM/ MAX 40 IO/ 3*16 bitsTIMER/ 8*10 bitsADC/ 2+1(8)INT/ 3*8Bits PWM/ 2EUART/ SCM/ LPD/ 2CMP/ SPI/ WDT/ LVR

   G80F928

   LQFP64

   64K Flash ROM/ 3K RAM/ MAX46 IO/ 3*16bits TIMER /3 INT/4*39LCD/ 4*10bits ADC /2*12bits PWM /3UART/ RTC/ 1TWI/ LPD/ LVR/ WDT

   G80F928A

   LQFP64

   64K Flash ROM/ 3K RAM/ MAX46 IO/3*16bits TIMER/ 3 INT/ 4*39LCD /4*10bits ADC /2*12bits PWM/ 3UART/ RTC/ 1TWI / LPD/ LVR/ WDT

   G80F933

   TQFP48

   TQFP32

   128K Flash ROM/ 10.5K RAM/ 4K類EEPROM / MAX 39 IO/3*16bits TIMER /8 INT /10*20bits ADC /PCA/RTC/DMA/PWM/CRC/LPD/WDT/TPS

   G80F935-937-939

   LQFP64

   LQFP80

   LQFP100

   128K Flash ROM/ 4K RAM/ MAX 88 IO/4*16bits TIMER /4 INT/ 10*12 bits ADC/ 4*40LCD/ 6*38LCD/ 8*36LCD/ 4~8*8LED/ 2*12bits PWM/ RTC/4 EUART/LPD/SPI/WDT/2*7816協議LVR/溫度傳感器

   G80F962

   TSSOP28

   64K Flash ROM/ 3K RAM/ MAX17 IO/ 3*16bits TIMER/ 1 INT/ 1PWM/ 3EUART/ SCM/ LVR/ WDT

   >>電容觸控產品線

   型號

   封裝

   特性

   G80F907

   SOP28

   SOP20

   32K Flash ROM/ 768BRAM/ 1K EEPROM/ MAX26 IO/ 5*16Bits TIMER/ 8/INT/ 13*12Bits ADC/ 7*13 BitsLED/ 2*12 BitsPWM/  EUART/ 8TKEY/ LPD/ WDT/ 2BUZ/ CRC

   G80F908

   SOP28

   SOP16

   16K Flash ROM/ 768B RAM/ 2K類 EEPROM/ MAX25 I/O/ 3*16bits TIMER/ 4 INT/ 5*16LED/ 1EUART/ 20TKEY/ TONE/ WDT

   G80M907

   SOP20

   SOP28

   16K Flash ROM/ 1280 RAM/ 1024類EEPROM / MAX 26 IO/5*16bits TIMER / 13*12Bit ADC/2*12Bits PWM/ EUART/ 8INT/WDT/ CRC/ LVR/ LPD/ TWI/ SCM

   G80F201

   SOP16

   SOP20

   DIP20

   16K Flash ROM/ 768RAM/ 512類EEPROM/ MAX 18 IO/ 3*16bits TIMER/ 10*12bits ADC/ 2*8bits PWM/ 1 EUART/ 1TWI/ 3CMP/ 1*11 PPG/ OP/ LVR/ WDR/ OVL

   G80F211

   LQFP32

   SOP28

   32K Flash ROM/ 1280RAM/ 4096 EEPROM/ MAX 30 IO/ 3*16 bits TIME/ 1PCA0/ 16TKEY/ 9*12bitsADC/ 0,1LED/ 8*12 bits LCD/ 6*14 bits LCD/ 5*15 bits LCD/ 4*16 bits/ LCD/ 2*12bits PWM/ 2EUART/ 1TWII/ LCR/ CRC/ WDR

   G80F212

   TQFP48

   LQFP44

   32K FlashROM/ 1280RAM/ 4096 EEPROM/ MAX 46 I/O/ 3*16 bits TIME/ 1*16bit PCA0/ 24Touch key/ 9*12bits ADC/ 16*8 bitsLED/ 8*24 bitsLCD/ 6*26 bitsLCD/ 5*27 bitsLCD/ 4*28 bitsLCD/ 2*12 bitsPWM/ 3EUART/ TWI/ SPI/ LVR/ CRC/ LPD/ WDR

   >>電機控制產品線

   型號

   封裝

   特性

   G80F960A

   TQFP48

   LQFP32

   TSSOP24

   16K Flash ROM/ 1.5K RAM/ MAX44 IO/ 4*16bits TIMER/ 10 INT/ 14*12bits ADC/ 3*16bits PWM/ 1*8bits PWM/ 1EUART/ SCM/ 2CMP/ SPI/ OP/ WDT/ BUZ/ LVR

   G80F960B

   TQFP48

   16K Flash ROM/ 1.5K RAM/ MAX41 IO/ 4*16bits TIMER/ 3 INT/ 14*12bits ADC/ 3*16bits PWM/ 1*8bits PWM/ 1EUART/ SCM/ 2CMP/ SPI/ 2OP/ WDT/ BUZ/ LVR

   G80F980

   TQFP48

   31K Flash ROM/ 16K RAM/ 1K類EEPROM / MAX 46 IO/5*16bits TIMER /11*12Bit ADC/6*16Bits PWM/3*8Bits PWM/EUART/WDT/LVR/SPI/溫度傳感器


   >>
   電能計量產品線

   型號

   封裝

   特性

   G80F919

   LQFP32

   64 K Flash ROM/ 3K RAM/ 2K類EEPROM/ MAX 18 IO/ 3*16 bitsTIMER/ 3*10 bitsADC/ 1*12 Bits PWM/ 2EUART/ LPD/ WDT

   G80F920

   SOP28

   64K Flash ROM/ 3K RAM/ 2K 類EEPROM/MAX29 IO/ 3*16bits TIMER/ 2 INT/ 4*19LCD/ 2*10bits ADC/ 2*12bits PWM/ 3UART/ EMU/ R C/ LPD/ LVR/ WDT/ 溫度傳感器

   G80F921

   LQFP64

   64K Flash ROM/ 3K RAM/ MAX47 IO/ 3*16bits TIMER / 4 INT/ 4*32LCD/ 4*10bits ADC/ 2*12bits PWM/ 3UART/ EMU/ RTC/ LPD/ LVR/ WDT/ 溫度傳感器

   G80F921A

   LQFP64

   64K Flash ROM/ 3K RAM/ 47 IO/ 3*16bits TIMER/ 3 INT/ 4*10bits ADC/ 4*39 LCD/ 2*12 PWM/ 3EUART/ LVR/ WDT/ LPD

   G80F924B

   LQFP64(7*7)

   64Flash ROM/ 8K RAM/ 4K類EEPROM / 47 IO/ 3*16bits TIMER/ 4INT/ 1*14 bits ADC/ 4*28LCD/ 6*26LCD/ 8/24LCD/ 3EUART / LPD/ WDT

   HXE12P01

   LQFP64(7*7)

   64Flash ROM/ 8K RAM/ 4K類EEPROM / 47 IO/ 3*16bits TIMER/ 4INT/ 1*14 bits ADC/ 4*28LCD/ 6*26LCD/ 8/24LCD/ 3EUART / LPD/ WDT

   G80F925-924-923

   LQFP64(7*7)

    TQFP48

   64Flash ROM/ 3K RAM/ 2K類EEPROM / 46 IO/ 3*16bits TIMER/ 2*10 bits ADC/ 4*32 LCD/ 6*30 LCD/ 8*28 LCD/ 3 EUART/ WDT/ LPD/ LVR/ RTC/溫度傳感器

   G80F926D

   TQFP48

   64Flash ROM/ 3K RAM/ 2K類EEPROM / 31 IO/ 3*16bits TIMER/ 3*10 bits ADC/ 2*12 bits PWM/  INT/ 2EUART/ 4*20LCD/ 6*18LCD/ 8*16LCD/ LPD/ WDT/ EMU/ LVR

   G80F927

   LQFP64

   64K Flash ROM/ 3K RAM/ MAX46 IO/ 3*16bits TIMER/ 3 INT/ 4*32LCD/ 4*10bits ADC/ 2*12bits PWM/ 3UART/ EMU/ RTC/ LPD/ LVR/ WDT/溫度傳感器

   G80F927D

   LQFP64(10*10) LQFP64(7*7)

   64Flash ROM/3K RAM/2K類EEPROM /46 IO/3*16bits TIMER/ 4INT/5*10 bits ADC/4*32 LCD//6*30 LCD/8*28 LCD/3 EUART/WDT/LPD/LVR/EMU/溫度傳感器

   G80F973A-975A-977A-979A

   TQFP48

   LQFP80

   LQFP100

   128K Flash ROM/ 8K RAM/ 4K類EEPROM / MAX 80 IO/ 3*16bits TIMER /8*14Bit ADC/4*40LCD/ 6*38LCD/ 8*36LCD/ 1PWM/ 4EUART/ 雙孟桐功能/ WDT/ LPD/ LVR/ RTC/ 雙路計量

   >>鍵康醫療產品線

   型號

   封裝

   特性

   G80F929

   LQFP64

   64K Flash ROM/ 2570B RAM/ 58 IO/ 3*16bits TIMER/ 5 INT /4*36LCD /5*35 LCD /6*34 LCD/ 4*20bits ADC/ 3*12bits PWM/ 1PGA/ 1OP/ 1SPI/ LVR/ WDT/BT/ SCM /

   G80F929A

   LQFP64

   64K Flash ROM/ 2570B RAM/ 58 IO /3*16bits TIMER /1BT /5 INT /4*36LCD /5*35LCD /6*34LCD /4*20bits ADC /3*12bits PWM /1PGA /1OP /1SPI /LVR /WDT

   G80F930

   LQFP80

   64K Flash ROM/ 2570B RAM/ 2K類EEPROM / 72 IO /3*16bits TIMER /5 INT /4*36LCD /5*35LCD /6*34LCD /6*20bits ADC /3*12bits PWM/SCM/SPI/WDT/BT/PGA/OP/LVR

   G80F930A

   LQFP80

   64K Flash ROM/ 2570B RAM/ 2K類EEPROM / 72 IO /3*16bits TIMER /5 INT /4*36LCD /5*35LCD /6*34LCD /6*20bits ADC /3*12bits PWM/SCM/SPI/WDT/BT/PGA/OP/LVR   ?

   蘇公網安備 32011302320318號

   国产亚洲另类无码专区
   <pre id="dxovp"><strong id="dxovp"><xmp id="dxovp"></xmp></strong></pre>

   1. <td id="dxovp"><strike id="dxovp"></strike></td>

    <acronym id="dxovp"><label id="dxovp"></label></acronym>